Αίθουσα σεμιναρίων χωρητικότητας 40 ατόμων, στον 1ο όροφο