Θεατρική σκηνή χωρητικότητας 80 θέσεων, 1ος όροφος