Στο 104 λειτουργεί βιβλιοπωλείο όπου διατίθενται νέοι και παλαιότεροι τίτλοι βιβλίων σε προσφορά.